Politica de confidențialitate Sensilab

Scopul Politicii de confidențialitate Sensilab (denumită în continuare: politica) este familiarizarea clienților, potențialilor clienți sau vizitatorilor paginilor Sensilab cu scopurile și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Societatea SENSILAB farmacevtska družba d.o.o. (SENSILAB societate farmaceutică S.R.L.), Vision Healthcare group, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenia, asistență prin chat de pe site-ul nostru (denumită în continuare: compania Sensilab sau furnizorul sau operatorul de date cu caracter personal) protejează informațiile dvs. personale pe toată desfășurării activității.

În compania Sensilab apreciem confidențialitatea dumneavoastră, de aceea vă protejăm întotdeauna cu grijă datele.

Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată sau completată în orice moment, fără o avertizare sau notificare prealabilă. Prin utilizarea paginilor web ale furnizorului după modificare sau completare persoanele fizice confirmă că sunt de acord cu modificările și completările respective.

Toate activitățile noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt în conformitate cu legislația europeană aplicabilă (mai cu seamă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR) și cu Convențiile Consiliului Europei (ETS nr. 108, ETS nr. 181, ETS nr. 185, ETS nr. 189)) și cu legislația națională a Republicii Slovenia (Legea privind protecția datelor cu caracter personal (ZVOP-1, Ur. l. RS - Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 94/07), Legea privind comerțul electronic pe piață (ZEPT, Ur. l. RS - Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 96/09 și 19/15) etc.).

Politica de confidențialitate cuprinde cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal pe care Sensilab le dobândește de la dvs. în momentul când vizitație pagina de internet Sensilab sau intrați în contact cu noi prin altă modalitate.

Operatorul și persoana autorizată cu siguranța datelor

Operatorul datelor personale este Societatea SENSILAB farmacevtska družba d.o.o. (SENSILAB societate farmaceutică S.R.L.), Vision Healthcare group, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenia.

În compania Sensilab este numită o persoană responsabilă cu protecția datelor, persoană care poate fi contactată la adresa de email dpo@sensilab.com.

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea acestei politici sau în legătură cu exercitarea drepturilor dvs. în cadrul prezentei politici, vă rugăm să contactați persoana autorizată cu siguranța datelor prin contactul menționat mai jos.

Persoana responsabilă cu protecția datelor

Companie

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

Adresă de e-mail

dpo@jkgroup.si(numai pentru întrebări legate de GDPR)

Concepte de bază

Date cu carcter personal semnifică orice informație prin care o persoană poate fi identificată (de exemplu nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, etc.). 

Persoană autorizată semnifică persoana juridică, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor personale. 

Procesator semnifică persoana juridică sau fizică care prelucrează datele personale în numele persoanei autorizate.

Prelucrare înseamnă colectarea, stocarea, accesul și toate celelalte forme de utilizare a datelor personale. 

SEE semnifică spațiul economic European, care include membrele Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Liechtenstein. 

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă informațiile care vă identifică ca fiind o anumită persoană fizică sau o persoană fizică identificabilă. O persoană fizică este identificabilă atunci când se poate determina direct sau indirect, în special prin menționarea identificatorului, precum numele, numărul de identificare, date despre loc, identificatorul online, sau prin menționarea unuia sau a mai mulți factori care sunt caracteristici pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, spirituală, economică, culturală sau socială a persoanei fizice.

Operatorul în conformitate cu scopurile definite în prezenta politică, colectează următoarele date cu caracter personal:

 • date cu caracter personal despre utilizator (prenume și nume, adresa de domiciliu, data nașterii, locul);
 • datele de contact și datele despre comunicarea mea cu operatorul (adresa de e-mail (e-mail), numărul de telefon, data, ora și conținutul e-mailului sau comunicării electronice, data, ora și durata apelurilor telefonice, înregistrarea apelurilor telefonice);
 • canalul și campania – modalitatea de obținere a calității de membru, respectiv sursa prin care am ajuns în contact cu operatorul (pagina de internet și campania de publicitate, respectiv programul efectuat, call center, magazin fizic);
 • date despre toate achizițiile mele și facturile emise (data și locul achiziției, articolele cumpărate, prețurile articolelor cumpărate, valoarea totală a achizițiilor, modalitatea de plată, adresa de livrare, numărul și data emiterii facturii, indicativul persoanei care a emis factura etc.) precum și datele despre soluționarea cererilor cu privire la produse;
 • date despre utilizarea din partea mea a site-ului web al operatorului (datele și orele vizitelor pe pagina de internet, paginile vizitate, respectiv URL, timpul petrecut pe fiecare pagină în parte, numărul de pagini vizitate, timpul total al vizitei pe pagina de internet, setările efectuate pe pagina de internet), precum și datele privind utilizarea mea (citirea) mesajelor (e-mail, SMS) primite de la operator.
 • date pe care utilizatorul le oferă voluntar prin completarea diverselor formulare, de exemplu concursuri cu premii, configuratoare sau chestionare pentru identificarea produselor optime;
 • alte date, pe care utilizatorul le oferă voluntar în urma solicitării operatorului, acestea fiind informații necesare pentru prestarea serviciului.

Furnizorul nu colectează datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care îi facilitați sau permiteți dumneavoastră acest lucru, prin utilizarea paginii web și plasarea de comenzi pentru produse sau servicii sau vă abonați la știri online etc.

Furnizorul procesează de asemenea datele dvs. atunci când există o bază legală, o bază contractuală pentru colectarea datelor cu caracter personal sau când furnizorul are un interes legitim.

De asemenea, colectăm informațiile dvs. personale prin utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru. Puteți citi mai multe despre utilizarea cookie-urilor aici.

Furnizorul colectează numai datele cu caracter personal care sunt relevante și necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care sunt prelucrate datele.

Perioada de timp în care Furnizorul stochează datele colectate este definită în detaliu în capitolul Păstrarea datelor cu caracter personal din prezenta Politică.

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Furnizorul colectează și procesează datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza următoarelor temeiuri juridice:

 • prelucrare pe baza legii
 • prelucrare pe bază de contract
 • prelucrare pe baza acordului persoanei fizice
 • prelucrarea pe baza interesului legitim

Prelucrare pe bază de contract

Avem nevoie de informațiile dvs. personale atunci când acestea sunt necesare pentru asumarea, executarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale. În acest caz, furnizarea de date cu caracter personal este voluntară.

În cazul în care nu furnizați datele cu caracter personal nu puteți încheia contract cu furnizorul, de asemenea furnizorul nu vă poate presta servicii, respectiv să vă livreze produse în conformitate cu contractul.

Procesarea pe baza acordului persoanei fizice

Procesăm informațiile dvs. doar atunci când ne dați consimțământul dvs. explicit. Când prelucrarea este în baza acordului, ne vom asigura mai întâi că aveți toate informațiile de care aveți nevoie pentru a lua decizia. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil ca furnizorul să nu vă mai poată oferi servicii.

Prelucrarea pe baza interesului legitim

Utilizatorul poate prelucra, de asemenea, datele pe baza interesului legitim, cu excepția cazului în care aceste interese prevalează asupra intereselor sau drepturilor fundamentale și libertățile persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal date.

În cazurile de interes legitim, furnizorul întotdeauna face o evaluare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.

În cazul prelucrării pe baza interesului legitim, utilizatorul are dreptul să se opună. Puteți citi mai multe despre drepturile dvs. în politica de mai jos

Prelucrare pe baza legii

Procesăm informațiile dvs. personale atunci când o astfel de prelucrare este necesară din punct de vedere legal (de exemplu, legea fiscală impune păstrarea facturilor). Prelucrăm aceste informații personale în conformitate cu cerințele legii.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Furnizorul colectează și prelucrează datele dvs. personal în următoarele scopuri:

Scopul procesării

Explicație detaliată

Comunicarea cu privire la furnizarea serviciilor noastre și răspunderea solicitărilor dvs.

Acestea includ notificări și răspunsuri la solicitări, soluționarea reclamațiilor, completarea sondajelor de satisfacție etc. Prelucrarea menționată se realizează pe baza unui interes legitim de a asigura o comunicare eficientă și afaceri de succes ale companiei în raport cu utilizatorii.

Încheierea contractului îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractul încheiat

Încheierea și executarea contractului încheiat cu furnizorul, inclusiv îndeplinirea comenzilor de către furnizor (furnizarea de produse și furnizarea de servicii), comunicarea cu dvs., verificarea plăților și îndeplinirea altor obligații ale furnizorului și/sau obligațiile dvs. Procesăm informațiile personale pe bază de contract și înainte de stabilirea relației contractuale.

În cazul în care nu ne furnizați toate informațiile necesare pentru încheierea contractului, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula comanda.

Informarea directă a clienților cu privire la oferte speciale, reduceri și alt conținut prin intermediul poștei electronice sau SMS

În compania Sensilab d.o.o. pe baza interesului nostru legitim ZEKom-1 (Actul normativ privind Comunicarea Electronică în Republica Slovenia, implementant în baza Directivei Parlamentului și Consiliului European nr. 2002/58/EC din 12 Iulie 2002), informăm ocazional cumpărătorii despre produsele, serviciile, reducerile și alt conținut, Clientul poate oricând să ceară rezilierea unei astfel de comunicări și procesări a datelor cu caracter personal.

Cumpărătorul poate solicita în orice moment întreruperea unei astfel de comunicări și prelucrări a datelor cu caracter personal (drept de obiecțiune).

Cumpărătorul poate înceta orice comunicare în orice moment prin intermediul linkului de dezabonare din căsuța de e-mail sau printr-o cerere scrisă la adresa de e-mail dpo@sensilab.com sau prin utilizarea următorului formular www.tummytox.ro/dpo. În acest caz, vă vom prelucra informațiile personale în baza legii.

Notificarea directă despre oferte speciale și alt tip de conținut prin e-mail

Compania Sensilab d.o.o., pe baza consimțământului dvs., vă va notifica despre produse, servicii, reduceri și alt tip de conținut prin intermediul adresei dvs. de e-mail.

Cumpărătorul poate solicita oricând întreruperea comunicării și procesării datelor cu caracter personal, astfel încât să retragă consimțământul.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin datele de contact enumerate aici: www.tummytox.ro/contact.

Notificarea directă despre oferte speciale și alt tip de conținut prin apeluri telefonice și poștă periodică

În compania Sensilab d.o.o. pe baza interesului nostru legitim, informăm ocazional cumpărătorii despre produsele, serviciile, reducerile și alt conținut, prin apeluri telefonice și prin poștă obișnuită.

Clientul poate oricând să ceară rezilierea unei astfel de comunicări și procesări a datelor cu caracter personal.

Clientul poate în orice moment să întrerupeți procesarea datelor prin transmiterea unui email la adresa dpo@sensilab.com sau prin completarea următorului formular www.tummytox.ro/dpo.

Prelucrare statistică generală a datelor clienților și a comenzilor acestora potențialilor clienți (contacte), prin intermediul analizei vânzărilor, cumpărărilor repetate, comportamentului agregat al cumpărătorilor, optimizării publicității și optimizării generale/.

În compania Sensilab d.o.o. efectuăm analize interne cu privire la vânzări, comportamentul clienților în vederea optimizării publicității, de exemplu:

 • Monitorizăm vânzările pe toate canalele (internet, magazine, call center)
 • Monitorizăm câți clienți cumpără repetat, cât de des și la ce valori
 • Monitorizăm datele statistice privind vânzările, valoarea medie a coșului de cumpărături, numărul de produse comandate și date asemănătoare
 • Monitorizăm răspunsul la campaniile prin email, SMS, apel telefonic și diverse reclame (reclame TV, reclame radio, reclame pe internet) iar în urma acestor analize optimizăm campaniile publicitare (decidem ce, unde și cui facem reclamă)

O astfel de monitorizare statistică ne ajută să optimizăm activitatea generală și publicitatea, iar în baza acesteia putem oferi utilizatorilor prețuri accesibile și servicii accesibile. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționată mai sus pe baza interesului legitim pentru funcționarea cu succes a furnizorului și a furnizării serviciilor de calitate utilizatorilor.

Accesarea datelor privind comenzile anterioare de către consilierii Sensilab din call center pentru a face oferte mai bune

Când veți apela Sensilab (respectiv când vă sunăm noi) sau când vizitați magazinele noastre, consilierii noștri au acces la datele dvs. personale și la istoricul cumpărăturilor, pe baza cărora vi se pot face oferte mai bune.

Efectuăm această prelucrare pe baza interesului legitim.

Dacă nu doriți acest lucru, puteți în orice moment să întrerupeți procesarea datelor prin transmiterea unui email la adresa dpo@sensilab.com sau prin completarea următorului formular www.tummytox.ro/dpo.

Prevenirea fraudelor în momentul comandării Prelucrarea datelor comenzilor la distanță sunt prelucrate în vederea prevenirii fraudelor

În compania Sensilab d.o.o. pe baza interesului nostru legitim, procesăm date privind comenzile la distanță, pentru a determina dacă clienții sau care clienți comandă bunuri cu plata la livrare și apoi nu le preiau de la curier, acest fapt provocă daune companiei, ceea ce dorim să evităm.

Odată identificați acești clienți, aceștia nu vor mai putea comanda cu plata ramburs, ci doar dacă vor plăti cu cardul.

Email automat pentru abandonarea coșului de cumpărături Email automat care comunică utilizatorilor faptul că au început un proces de cumpărare online

În compania Sensilab d.o.o., în baza interesului nostru legitim cu privire la potențialii cumpărători care au început procesul de cumpărare dar nu l-au finalizat, trimitem ocazional emailuri prin care îi anunțăm că nu au finalizat procesul de cumpărare, în scopul de a ajuta potențialii clienți să finalizeze cumpărăturile sau să oferim informații suplimentare.

Dacă nu doriți acest lucru, puteți în orice moment să întrerupeți procesarea datelor prin transmiterea unui email la adresa dpo@sensilab.com sau prin completarea următorului formular www.tummytox.ro/dpo.

E-mail automat în urma vizualizării unui produs de către utilizatori

În cadrul companiei Sensilab d.o.o., în baza interesului nostru legitim și al consimțământului, trimitem ocazional e-mailuri de reamintire potențialilor cumpărători care au vizualizat același produs de cel puțin două ori, în termen de 7 zile, pe un website Sensilab.

În cazul în care, în aceeași perioadă de 7 zile, aceștia și-au introdus adresa de e-mail oriunde pe un website Sensilab, verificăm mai întâi (interes legitim) dacă a fost dat consimțământul de a primi comunicări prin e-mail de la Sensilab pentru adresa de e-mail respectivă. În cazul în care nu a fost dat niciun consimțământ, ștergem imediat și definitiv adresa de e-mail introdusă.

În cazul în care s-a dat consimțământul de a primi comunicări prin e-mail de la Sensilab pentru respectiva adresă de e-mail, trimitem unul sau mai multe e-mailuri prin care invităm potențialul cumpărător să cumpere produsul care a fost vizualizat de cel puțin două ori.

Comunicarea de bază (prin intermediul email-ului, SMS, apelului telefonic, poștei, anunțurilor din browser, informațiilor de pe internet, rețele sociale) vă prezintă ofertele speciale, reducerile și alt conținut, pe care îl puteți găsi interesant

Ca parte a comunicării de bază personalizate (prin e-mail, SMS, apeluri telefonice, e-mail, anunțurilor din browser, informațiilor de pe internet, rețele sociale), încercăm să vă prezentăm oferte relevante, reduceri și alt conținut care vă poate interesa pe baza interacțiunilor dvs. anterioare. cu noi.

De aceea folosim următoarele date despre dumneavoastră:

 • Date demografice (gen, vârsta)
 • Istoricul achizițiilor (produse achiziționate, numărul achizițiilor)
 • Analizarea comportamentului pe site-urile Sensilab (consultarea produselor și conținutului sitelui) fără a utiliza aceste date pentru a crea profiluri de utilizator

În acest mod, nu folosim niciun profil semi-automat sau automat, ci selectăm doar seturile corespunzătoare de destinatari pentru mesaje individuale. În acest sens, nu procesăm niciodată datele unui singur individ, ci facem procesarea agregată a grupurilor mai mari.

În baza acestor date putem decide ce mesaje veți primi de la noi.

Dacă nu doriți acest lucru, puteți în orice moment să întrerupeți procesarea datelor prin transmiterea unui email la adresa dpo@sensilab.com sau prin completarea următorului formular www.tummytox.ro/dpo.

Utilizarea Facebook Custom Audiences Utilizarea setului de programe care permit publicitatea pe Facebook (“Facebook Custom Audiences”)

În compania Sensilab d.o.o. în cadrul publicității pe internet utilizăm Facebook Custom Audiences, în limitele obiectului consimțământului obținut de a comunica oferte personalizate și conținuturi bazate pe profilul utilizatorului.

Acest serviciu acționează în următorul fel:

 1. Adresa dvs. de email, pe care am dobândit-o ca urmare a cumpărăturilot efectuate sau ca urmare a oferirii voluntare a acesteia, o încărcăm pe Facebook.
 2. Facebook verfică în baza sa de date dacă posesorul adresei de email este utilizator de Facebook.
 3. Dacă nu sunteți utilizator de Facebook, atunci nu se va întâmpla nicio activitate.
 4. Dacă sunteți utilizator de Facebook, Facebook vă va adăuga la o listă nou creată de segmente de public personalizate care ne vor permite și în mod explicit să afișăm anunțuri.
 5. Ca urmare a acestei acțiuni vom putea să vă afișăm pe Facebook reclamele care sunt interesante pentru dumneavoastră cât și oferte speciale.

Dacă nu doriți acest lucru, puteți în orice moment să întrerupeți procesarea datelor prin transmiterea unui email la adresa dpo@sensilab.com sau prin completarea următorului formular www.tummytox.ro/dpo.

Utilizarea Google Remarketing

 

Utilizarea Google Remarketing ne permite să permitem Google să vă arate Google Ads (reclame) pentru produsele noastre pe alte site-uri web și în aplicații (inclusiv Youtube), pe baza produselor pe care le-ați văzut (paginile pe care le-ați vizitat) pe site-urile Sensilab.

Prin intermediul cookie-urilor, Google "ține minte" dispozitivul dvs. și vizita dvs. pe un site web Sensilab și produsul (produsele) vizualizat(e). Atunci când vizitați un site web sau utilizați o aplicație care face parte din Google Display Network, Google vă poate afișa un anunț pentru un produs vizualizat.

Pentru a putea utiliza Google Remarketing, numele, adresa de e-mail și numărul de telefon sunt procesate și trimise către Google, însă într-o formă anonimizată. În ciuda utilizării Google Remarketing, Sensilab nu poate spune că ați făcut o achiziție pe site-ul Sensilab făcând clic pe un anumit anunț Google.

Datele cu caracter personal în acest scop sunt prelucrate numai pe baza consimțământului dumneavoastră, pe care îl puteți revoca în orice moment fie prin trimiterea unei cereri scrise la adresa noastră de e-mail dpo@sensilab.com, fie prin completarea formularului de la www.tummytox.ro/dpo

Utilizarea contului online și accesul la informațiile GDPR

Procesăm informațiile dvs. personale pentru a vă asigura accesul și utilizarea contului dvs. de utilizator cu un furnizor care vă permite să accesați informațiile personale pe care le prelucrăm despre dvs. și să editați consimțământul dat. Puteți accesa informațiile despre comenzile anterioare din profilul dvs. din cadrul acestui profil. Procesăm informații personale pe baza interesului legitim.

Comunicarea ofertelor și conținut personalizat pe baza profilului dvs.

Pe baza consimțământului dvs., furnizorul desfășoară, de asemenea, o comunicare personalizată, care se realizează prin diferite canale de comunicare (prin website-uri, e-mail, apeluri telefonice, poștă, notificări în browserul, informații despre site, rețele sociale).

Vrem să vă oferim cele mai bune oferte posibile și un conținut adaptat nevoilor dvs., cu acordul dvs. vă proiectăm profilul ca bază pentru o comunicare personalizată.

În acest scop, putem folosi următoarele informații:

 • Date demografice (gen, data nașterii, vârsta, adresa)
 • Istoricul achizițiilor (produse achiziționate, data achiziționării, numărul achizițiilor)
 • Răspunsuri la diverse chestionare pe paginile web Sensilab
 • Analizarea comportamentului pe site-urile Sensilab (consultarea produselor și conținutului sitelui)
 • Activitatea dumneavoastră (deschidere email, click pe conținut, achiziții) referitoare la conținutul primit de la noi.
 • Pe baza acestui profil de utilizator, poate depinde apoi conținutul și ofertele primite de la noi:

  • Ce produse și ce conținut vă vom prezenta (de expemplu pentru articulații, detoxifiere, slăbire, etc.), astfel încăt conținutul transmis să fie cât mai interesant pentru dvs., inclusiv conținutul publicat pe website.
  • Ce oferte veți primi (clienții cu mai multe achiziții sau cu o frecvență mai ridicată a cumpărăturilor vor primi oferte mai bune)
  • Cât de des vă transmitem mesaje și prin intermediul cărui canal

  Dacă nu doriți acest lucru, puteți în orice moment să întrerupeți procesarea datelor prin transmiterea unui email la adresa dpo@sensilab.com sau prin completarea următorului formular www.tummytox.ro/dpo.

  Dacă doriți acces la campaniile prin e-mail nepersonalizate și nu doriți să primiți conținut personalizat pe e-mail (personalizat), vă puteți înscrie la www.tummytox.ro/dpo pentru a primi conținut nepersonalizat pe e-mail.

  Respectarea revendicărilor legale, protejarea drepturilor noastre și soluționarea litigiilor

  Colectăm date cu caracter personal pentru scopuri specifice în conformitate cu legea.

  Obligații legale

  Colectăm informațiile dvs. pentru a ne îndeplini obligațiile legale, de ex. păstrarea facturilor în scopuri fiscale. Procesăm informațiile dvs. numai în măsura necesară pentru a respecta cerințele legale.

  Păstrarea datelor cu caracter personal

  Furnizorul va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai atâta timp cât va fi necesar pentru atingerea scopului pentru care datele cu caracter personal au fost colectate.

  Furnizorul va păstra datele cu caracter personal pe care le prelucrează în baza legii pentru perioada prevăzută de lege.

  Furnizorul va păstra datele cu caracter personal pe care Furnizorul le procesează în scopul exercitării relației contractuale cu o persoană fizică, pe perioada necesară pentru executarea contractului și încă 5 ani de la încetarea acestuia, cu excepția cazului în care există o dispută în ceea ce privește contractul dintre dumneavoastră și furnizor; în acest caz, Furnizorul va păstra datele încă 5 ani de la pronunțarea definitivă a sentinței sau a unei hotărâri de arbitraj sau a soluționării, sau în cazul în care nu a fost un litigiu judiciar timp de 5 ani de la soluționarea de cale amiabilă a litigiului.

  Furnizorul va păstra datele cu caracter personal pe care le prelucrează în baza consimțământului personal al persoanei fizice permanent, până în momentul în care persoana fizică revocă consimțământul respectiv. Furnizorul șterge aceste informații înainte de revocare doar atunci când scopul prelucrării datelor cu caracter personal a fost deja atins.

  După trecerea perioadei de păstrare, furnizorul șterge efectiv sau anonimizează datele cu caracter personal, astfel încât acestea să nu mai poată fi legate de o anumită persoană.

  Furnizorul definește termenii de păstrare mai detaliat în tabelul de mai jos:

  Scopul prelucrării

  Perioada de păstrare

  Comunicarea cu privire la furnizarea serviciilor noastre și răspunderea solicitărilor dvs.

  6 luni de la sfârșitul comunicării

  Încheierea contractului și îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractul încheiat

  5 ani de la executarea contractului

  Informarea directă a clienților despre oferte speciale, reduceri și alt conținut prin e-mail sau SMS

  Până la anulare

  Informarea directă a clienților despre oferte speciale, reduceri și alt conținut prin telefon și poștă obișnuită

  Până la anulare

  Accesul la comenzile anterioare și alte informații pentru consultanții din call centru și magazinele Sensilab pentru a vă oferi servicii și oferte mai bune

  Până la anulare

  Prelucrarea datelor comenzilor la distanță, procesate în vederea prevenirii fraudelor

  5 ani de la începerea procesării

  Email automat care comunică utilizatorilor faptul că au început un proces de cumpărare online

  Până la anulare

  Comunicarea de bază personalizată (prin intermediul email-ului, SMS-ului, apelului telefonic, poștei, anunțurilor din browser, informațiilor de pe internet, rețele sociale) care prezintă ofertele speciale, reducerile și alt conținut, pe care îl puteți găsi interesant

  Până la anulare

  Utilizarea setului de programe care permit publicitatea pe Facebook (“Facebook Custom Audiences”)

  Până la anulare

  Utilizarea Google Remarketing

  Până la anulare

  Utilizarea contului online

  Până la anulare

  Acces la informații specifice pe pagina web

  Până la anulare

  Revistă electronică personalizată

  Până la anulare

  Comunicarea specifică pieții cu profilarea utilizatorilor

  Până la anulare

  Prelucrarea contractuală a datelor cu caracter personal

  Furnizorul poate încredința activități individuale cu privire la prelucrarea datelelor dumneavoastră și altor persoane (procesatori contractuali). Procesatorii contractuali pot procesa datele încredințate exclusiv în numele furnizorului, în limitele autorizării oferite de furnizor (într-un contract scris, respectiv într-un alt act juridic) și în conformitate cu scopurile definite în această politică de confidențialitate.

  Procesatorii contractuali cu care colaborează furnizorul sunt:

  • firmele de contabilitate, birourile de avocatură și alți furnizori de consultanță juridică,
  • furnizori de servicii de prelucrare și analiză a datelor,
  • furnizori de servicii de întreținere a sistemelor informatice,
  • furnizori de servicii de e-mail (exp. Mailchimp și alții)
  • furnizori de servicii de plată precum Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay și altele,
  • furnizori de sisteme de management al relațiilor cu clienții (exp. Microsoft),
  • furnizori de soluții pentru publicitate online (exp. Google, Facebook)

  Furnizorul nu va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți neautorizate.

  Furnizorul sau procesatorii contractuali de date cu caracter personal pe care le procesează nu vor efectua exporturi către țări terțe cu excepția SUA, prin urmare sunteți informat în calitate de persoană fizică și vă exprimați consimțământul. Furnizorul sau procesatorii contractuali vor transfera datele cu caracter personal în SUA astfel încât vor lua măsuri de protecție corespunzătoare pentru transfer în programul Privacy Shield.

  Libertatea de alegere

  Dumneavoastră controlați informațiile pe care le furnizați despre dumneavoastră. Dacă alegeți să nu furnizați informațiile dumneavoastră furnizorului, în acest caz nu vă vom putea oferi anumite servicii.

  Persoanele fizice care doresc să se dezaboneze de la clubul sau informările Sensilab, sunt rugate să ne comunice acest lucru la adresa de e-mail info@tummytox.ro. În cazul în care datele dumneavoastră personale se modifică (cod poșta, e-mail, adresa fizică, numărul de telefon), vă rugăm să ne comunicați aceste modificări la adresa de e-mail info@tummytox.ro.

  Înregistrarea automată a informațiilor (date non-personale)

  Ori de câte ori accesați pagina web, informațiile generale, non-personale (numărul de vizite, timpul mediu de vizitare pe pagina web, paginile vizitate) sunt înregistrate automat (nu ca parte a înregistrării). Folosim aceste informații pentru a măsura atractivitatea paginii noastre web și pentru a îmbunătăți conținutul și gradul de utilizare. Datele dumneavoastră nu fac obiectul unei procesări ulterioare și nu sunt transmise unei terțe părți.

  Cookie-urile

  Cookie-urile sunt documente imperceptibile care sunt stocate temporar pe unitatea dumneavoastră de hard disk și permit ca furnizorul să identifice computerul dumneavoastră atunci când vizitați din nou pagina web. Furnizorul folosește cookie-uri numai pentru a colecta informații referitoare la utilizarea paginii web și pentru optimizarea activității publicitare din mediul online.

  Cookie-urile publicitare monitorizează în mod anonim utilizarea paginii web a Furnizorului de către persoana fizică numai dacă persoana fizică este de acord cu utilizarea cookie-urilor pe pagina web.

  Puteți citi mai multe despre cookie-uri și utilizarea lor aici.

  Securitatea

  Furnizorul depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal. Datele dumneavoastră sunt protejate în orice moment împotriva pierderii, distrugerii, falsificării, manipulării și accesului neautorizat sau dezvăluirii neautorizate.

  Pentru protecția datelor cu caracter personal, sunt implementate măsuri organizatorice și tehnice, cum ar fi:

  • instruirea angajaților;
  • supravegherea angajaților și verificări periodice individuale ale angajaților;
  • selectarea atentă și controlul contractanților;
  • copierea sigură a datelor stocate electronic;
  • întreținere și actualizare periodică a echipamentelor electronice
  • adoptarea de politici interne și instrucțiuni adecvate privind protecția datelor cu caracter personal.

  Consimțământul persoanelor minore în legătură cu serviciile societății informaționale

  Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită nici un fel de date cu caracter personal pe pagina web sau în altă modalitate fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) titularului răspunderii părintești pentru copil (unul dintre părinți sau tutori). Furnizorul nu va colecta niciodată cu bună știință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) sau le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul titularului răspunderii părintești pentru copil. 

  Cele menționate nu afectează legea contractuală generală a statelor membre, precum normele privind validitatea, forma sau efectele contractului în ceea ce privește copiii.

  Luând în considerare tehnologia disponibilă în astfel de situații, furnizorul face eforturi rezonabile pentru a verifica dacă titularul răspunderii părintești pentru copil a dat sau a aprobat consimțământul. 

  Drepturile persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor

  În cazul în care aveți întrebări legate de politica noastră de confidențialitate sau de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta oricând. Scrieți-ne la adresa de e-mail info@tummytox.ro sau sunați-ne la numărul de telefon 0312295205.

  Aveți următoarele drepturi în legătură cu procesarea:

  Dreptul de retragere a consimțământului: dacă v-ați dat în calitate de persoană fizică consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (pentru unul sau mai multe anumite scopuri), aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul, fără a aduce atingere legalității prelucrării datelor care s-a efectuat pe baza consimțământului până la retragerea acestuia;

  Consimțământul poate fi retras printr-o declarație scrisă care se trimite operatorului la unul dintre contactele menționate pe pagina web www.tummytox.ro/contact.

  Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru o persoană fizică nu are nici un fel de consecințe sau sancțiuni negative. Cu toate acestea, este posibil ca operatorul să nu mai poată oferi după retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal servicii individuale sau mai multe dintre serviciile sale, în cazul în care este vorba despre servicii care nu pot fi furnizate fără datele cu caracter personal (de exemplu clubul de beneficii sau informările personalizate).

  Dreptul de acces la datele cu caracter personal: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul să obțineți de la un furnizor (operator de date cu caracter personal) confirmarea faptului dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și atunci când este așa, accesul la datele personale și anumite informații (cu privire la scopul prelucrării, la tipurile de date cu caracter personal, la utilizatori, la perioadele de păstrare, respectiv la criteriile de stabilire a perioadelor, la existența dreptului la corectarea sau ștergerea datelor, dreptului la restricții și obiecțiile cu privire la prelucrare și dreptului de a face plângere la autoritatea de supraveghere, cu privire la sursa datelor, în cazul în care datele nu au fost colectate de la dumneavoastră, cu privire la existența unui proces de luare automată a deciziilor, inclusiv cu privire la alcătuirea profilurilor, motivelor pentru acest lucru și semnificației și consecințelor unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastră, precum și alte informații în conformitate cu art. 15 din GDPR);

  Dreptul la corectarea datelor cu caracter personal: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul să solicitați ca furnizorul să corecteze fără întârziere datele personale inexacte în legătură cu dumneavoastră. În calitate de persoană fizică, având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul să completați datele incomplete, inclusiv prin prezentarea unei declarații suplimentare;

  Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul la uitare”): în calitate de persoană fizică, aveți dreptul să solicitați ca furnizorul să șteargă fără nici o întârziere nejustificată datele personale în legătură cu dumneavoastră, iar furnizorul trebuie la rândul său să șteargă fără nici o întârziere nejustificată datele atunci când există unul dintre următoarele motive:

  (a) datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate, respectiv prelucrare altfel,

  (b) în cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există o altă bază legală pentru prelucrare,

  (c) dacă obiecționați cu privire la prelucrare și nu există motive legale majore pentru prelucrare,

  (d) datele au fost prelucrate ilegal,

  (e) datele trebuie șterse pentru îndeplinirea obligațiilor legale în conformitate cu legislația UE sau cu legislația statului membru care se aplică furnizorului,

  (f) datele au fost colectate cu privire la ofertele de servicii pentru societatea informațională.

  În calitate de persoană fizică, în unele cazuri descrise la paragraful 3, art. 17 din GDPR, nu aveți dreptul să ștergeți datele;

  Dreptul de limitarea prelucrării: în calitate de persoană fizică aveți dreptul să solicitați ca furnizorul să limiteze prelucrarea atunci când există unul dintre următoarele cazuri:

  (a) în cazul în care contestați acuratețea datelor pentru perioada care permite furnizorului să verifice corectitudinea datelor,

  (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor și solicitați în schimb o limitare privind utilizarea acestora,

  (c) furnizorul nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării, dar aveți dumneavoastră nevoie de ele pentru a pune în aplicare, a executa și pentru a vă susține, respectiv apăra cererile legale,

  (d) ați depus o obiecție cu privire la prelucrare până când se verifică dacă motivele legale ale furnizorului prevalează asupra motivelor dumneavoastră;

  Dreptul la transferabilitatea datelor: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul de a primi informații personale referitoare la dumneavoastră, pe care le-ați furnizat furnizorului, într-o formă structurată, de uz larg și scrisă la calculator într-o formă lizibilă, și aveți dreptul să transmiteți aceste informații unui alt operator fără ca furnizorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal să vă împiedice în acest sens și anume atunci când:

  (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau contract și

  (b) prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

  În calitate de persoană fizică, la exercitarea dreptului la transferabilitate menționat aveți dreptul ca datele personale să fie transferate direct de la un operator (furnizor) la altul atunci când acest transfer este fezabil din punct de vedere tehnic;

  Dreptul de a contesta prelucrarea: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul ca pe baza motivelor legate de situația dumneavoastră specială să contestați în orice moment prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public sau pentru exercitarea autorității publice acordate furnizorului (punctul (e) art. 6 (1) din GDPR) sau este necesară din interese legitime urmărite de furnizor sau de o terță persoană (punctul (f) art. 6 (1) din GDPR), inclusiv alcătuirea de profiluri bazate pe aceste prelucrări; furnizorul încetează să prelucreze datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește motivele legitime necesare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru exercitarea, punerea în aplicare sau solicitarea, respectiv apărarea cererilor legale.

  Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing, o persoană fizică au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor referitoare la ele în scopul unui astfel de marketing, inclusiv prin alcătuirea de profiluri în măsura în care se referă la un astfel de marketing direct; atunci când o persoană fizică se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, datele nu mai sunt prelucrate în aceste scopuri.

  Atunci când datele sunt prelucrate în scopuri științifice sau istorice și de cercetare sau în scopuri statistice, o persoană fizică are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa specială, prelucrării datelor referitoare la aceasta, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea sarcinii care se efectuează din motive de interes public;

  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac (administrative sau de altă natură), dumneavoastră aveți dreptul, în calitate de persoană fizică, să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în țara în care aveți domiciliul regulat, care este locul dumneavoastră de muncă sau în care se presupune că s-a produs încălcarea (în Slovenia, aceasta este Persoana autorizată pentru informații) dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu dumneavoastră încalcă regulile privind protecția datelor cu caracter personal.

  Fără a aduce atingere oricăror alte mijloace (administrative sau extrajudiciare), dumneavoastră aveți, în calitate de persoană fizică, dreptul la o cale de atac efectivă, și anume împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a autorității de supraveghere în legătură cu aceasta, precum și în cazurile în care autoritatea de supraveghere nu se ocupă de plângerea dumneavoastră sau nu vă informează în termen de trei luni cu privire la statutul cazului sau la decizia privind plângerea. Pentru procedurile împotriva autorității de supraveghere sunt competente instanțele statului membru în care are sediul autoritatea de supraveghere.

  O persoană fizică poate adresa toate cererile privind exercitarea drepturilor în legătură cu datele cu caracter personal în formă scrisă operatorului și anume la unul dintre contactele menționate pe pagina web https://www.tummytox.ro/contact".

  În scopul identificării fiabile în caz de exercitare a drepturilor referitoare la datele cu caracter personal, operatorul poate solicita de la o persoană fizică informații suplimentare și poate refuza să ia acționeze numai dacă dovedește că nu poate identifica în mod fiabil persoana fizică.

  Operatorul trebuie să răspundă fără nici o amânare nejustificată la cererea unei persoane fizice, prin care aceasta își exercită drepturile cu privire la datele cu caracter personal, și anume nu mai târziu de o lună de la primirea cererii.

  Notificare către autoritatea de supraveghere cu privire la încălcarea protecției datelor cu caracter personal

  În cazul încălcării protecției datelor cu caracter personal, furnizorul este obligat să informeze autoritatea competentă de supraveghere cu privire la aceasta, cu excepția cazului în care este probabil că prin încălcare nu au fost amenințate drepturile și libertățile persoanelor. Atunci când în momentul încălcării există suspiciunea că a fost săvârșită o infracțiune, Furnizorul este obligat să informeze poliția și / sau parchetul competent cu privire la încălcarea respectivă.

  În cazul în care este vorba despre o încălcare care poate provoca un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor, Furnizorul este obligat să informeze imediat, respectiv atunci când nu este posibil, fără amânare nejustificată, persoanele fizice la care se referă datele cu caracter personal. Notificarea către persoana fizică trebuie făcută într-un limbaj ușor de înțeles și clar.

  Acces la rețelele de socializare

  Prin intermediul paginii noastre web puteți accesa modulele web definite mai jos pe care furnizorul le folosește în activitatea sa:

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

  Fiecare dintre aceste rețele sociale, la furnizarea serviciilor sale, acționează în conformitate cu termenii de utilizare și cu politicile sale de confidențialitate. Sensilab nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea rețelelor sociale pentru care oferă acces prin intermediul paginii sale web. Întrebările și revendicările trebuie adresate rețelei sociale vizate.

  Politicile de confidențialitate sunt disponibile la linkurile de mai jos:

  Publicarea modificărilor

  Orice modificare a politicii noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal va fi publicată pe această pagină web.

  Actualizat: 21 februarie 2020